บริษัท เอ็มทีอี จำกัด 

Modern management style withTeam spirit makes an Excellent company

เริ่มดำเนินกิจการในปี พ.ศ.2537 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ กรุงเทพมหานคร เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคุณภาพสูงให้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมหลักต่างๆ บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาและบริษัทก่อสร้างติดตั้งทั่วไปด้วยทีมงาน ที่มีคุณสมบิติพร้อมประกอบกับผลิตภัณฑ์คุณภาพเข้าสู่ กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก เช่น กลุ่มน้ำมัน ,ก๊าซ ,ปิโตรเคมี ,เคมี ,โรงผลิตไฟฟ้า ,ก่อสร้าง ,ซีเมนต์ ,กระดาษ ,รถยนต์ .ขนส่ง ฯลฯ ได้อย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการเยี่ยมลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อเสนอแนะผลิตภัณฑ์ บริษัทเอ็มทีอี ยังมีทีมบริการหลังการขายไว้เพื่อติดต่อการใช้งงานของผลิตภัณฑ์

MTE was formed in 1994 with it's Head Office located in Bangkok, THAILAND. MTE is recognised as a leading distributor of best known quality technical products from world's leading manufacturers. MTE has grown from strength to strength, building on its foundation as an expert organisation in supplying industrial and technical products to major industrial endusers, engineering consultants and contractors.Through MTE's highly qualified team and it's widely accepted quality products, the company has acquired the reputation of being a competent product supplier in the following fields of industry 

- Oil & Gas

- Construction

- Petrochemical

- Cement

- Chemical

- Pulp & Paper

- Power Generation

-Automotive

- Water & Waste Water

- Commercial Transport

   

นโยบายคุณภาพ ISO 9001 : 2008 มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดย

1.จำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตชั้นนำในราคาที่ลูกค้าพอใจ

2.บริการลูกค้าด้วยคุณภาพ ความรับผิดชอบ และความซื่อตรง

3.สร้างแรงจูงใจในการทำงานแก่พนักงานทุกระดับและหน้าที่

 

Besides dedicated and motivated highly qualified workforce and frequent field visits to ensure clients satisfaction, MTE also keeps abreast of the latest innovations and technology and endeavours to provide fresh product information to clients. And with after-sales-service team ensuring best product performance. MTE is committed to excellence.

 

 

Establishment

April 1994

Registered Capital

Bht 100 Millions

Number of Employees

100 Persons

Annual Sales

Bht 500 Millipns

Inventory

Bht 60 Millipns

Bankers

Thai Farmers Bank PLC