top of page

พฤ. 29 ก.พ.

|

ประเวศ

Valve Strategic Business Unit | Indusrials Products

พบกับสินค้าอุตสาหกรรม ภายใน บริษัท เอ็มทีอี จำกัด

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
Valve Strategic Business Unit | Indusrials Products
Valve Strategic Business Unit | Indusrials Products

เวลาและสถานที่

29 ก.พ. 2567 12:00 GMT+7 – 01 มี.ค. 2567 15:30 GMT+7

ประเวศ, 104/2 ถนนสุขาภิบาล 2 ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย

เกี่ยวกับอีเวนท์

• แสดงสินค้าอุตสาหกรรม

• Work Shop

• 

บัตรเข้างาน

  • Valve MTE

    เข้าชมสินค้าอุตสาหกรรม

    ฿0.00
    ปิดจำหน่ายแล้ว

ทั้งหมด

฿0.00

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page